Zaštita na radu – VažnoNaša primarna djelatnost usko je vezana uz zaštitu na radu.

Konkretno u transportu, proizvodnim procesima i pakiranju najrazličitijih industrija. Svaka država ima svoje zakonske regulative kojih se proizvođači moraju pridržavati. Prije same kupovine uređaja potrebno je obaviti procjenu rizika, bilo od licenciranih stručnjaka (vanjskih suradnika) ili možete kontaktirati nas direktno kako bi smo vam ponudili najbolje rješenje prema vašim potrebama.

 

 

Procjena rizika

Osnova za provođenje zaštite na radu je procjena rizika. Procjena rizika temeljni je dokument u području zaštita na radu, a izrađuje se u skladu sa svjetski priznatim metodama te služi za identifikaciju, specifikaciju i evaluaciju razine rizičnih pojava, tj. vrste rizičnih pojava (opasnosti, štetnosti i napori). Nakon analize vrste i razine intenziteta rizika, planom mjera daju se prijedlozi za primjenu osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu odnosno primjenu načela zaštite radu (eliminacija ili umanjivanje rizika, udaljavanje rizika od radnika ili radnika od rizika, ograđivanje rizika ili ograđivanje radnika u odnosu na rizik, primjena osobne zaštitne opreme) te rokovi provedbe, odgovorne osobe i načini kontrole u provedbi utvrđenih mjera zaštite na radu.

 

Procjena rizika je temeljni akt iz zaštite na radu kod poslodavca. Procjenom rizika se utvrđuje koje opasnosti, štetnosti i napori se pojavljuju na kojim radnim mjestima, koliko učestalo, veličinu opasnosti te mjere kojima se te opasnosti eliminiraju ili smanjuju na najmanju moguću mjeru. Svaki poslodavac je dužan izraditi procjenu rizika prema članku 18. Zakona o zaštiti na radu.

 

Zakon o zaštiti na radu ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html )

Ovim Zakonom uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost te se osniva Zavod za unapređivanje zaštite na radu i utvrđuje njegova djelatnost i upravljanje.

 

Pravila zaštite na radu

Da bi se zaštita na radu uspješno provodila nužno je shvatiti njena pravila, a to su:

  1. osnovna pravila zaštite na radu,
  2. posebna pravila zaštite na radu,
  3. priznata pravila zaštite na radu.