TMC – Multicyclone separatorTMC tip multiciklonskih separatora prikladni su za odvajanje čestica prašine iz dimnog plina nastalih pri sagorijevanju u  generatorima topline koji koriste kruto gorivo nastalo u procesima proizvodnje (otpadni materijal u drvnoj industriji).

Prednost multiciklonskog separatora što ima vrlo veliku efikasnost u odvajanju čestica, a što proizlazi iz aksijalnog unosa plinova u sam multiciklon koji čestice usmjerava prema separacijskoj posudi, dobro podnosi temperaturu do 250C.