TMC – Multicyclone separatorTMC tip multiciklonskih separatora prikladni su za odvajanje čestica prašine.

Prednost multiciklonskog separatora je što ima vrlo veliku efikasnost u odvajanju čestica, a što proizlazi iz aksijalnog unosa plinova u sam multiciklon koji čestice usmijerava prema separacijskoj posudi, dobro podnosi temperaturu do 250C. 

Download kataloga