Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na raduSvake godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se 28. travnja uz određenu temu.

Zaštita i sigurnost zdravlja na radu područja su od posebnog društvenog interesa, a na taj način obveza i odgovornost svakog poslodavca i radnika zbog prepoznavanja novih opasnosti, posebno kod djelatnosti s povećanim rizicima od ozljeda na radu. Zaštita i sigurnost zdravlja na radu ključan su dio dobrog poslovnog upravljanja i društvene odgovornosti.

 

Obilježavanjem dana zaštite na radu želi se podići svijest o važnosti pravilne primjene propisa i njihovog pridržavanja, uporabe zaštitnih sredstava i sigurnih postupaka u svrhu smanjivanja rizika i broja ozljeda, profesionalnih bolesti i smrtnih slučajeva.

 

Važnost prikupljanja točnih i ažurnih podataka važna je za planiranje budućih mjera i povećanje sigurnosti na radu i kod poslodavca i na nacionalnoj razini. Polazeći od poslovice “Što je neprijavljeno ostaje nepopravljeno” ističe se potreba za stvaranjem baze o svim ozljedama i profesionalnim oboljenjima te važnosti prikupljanja točnih i ažurnih podataka. Na taj način i poslodavci će imati precizniji uvid u rizike poslovanja i indikatore sigurnosti poslovanja koji se mogu koristiti u donošenju odluka i planiranju zaštita na radu.

Ovi podaci mogu sadržavati statistiku o ozljedama, nadzorima i slično, ali i kvantitivne ocjene rizika, izloženosti i preventivnih radnji. Oni moraju biti dostupni svima i lako se komunicirati prema samim poslodavcima, ali i između poslodavca, stručnjaka zaštite na radu i radnika.

 

Najveća današnja prepreka je da su takvi podaci nedostupni,  teško dostupni ili uopće ne postoje. Ovo je problem koji bi trebalo riješiti na europskoj razini, a koji se tiče svih stručnjaka zaštite na radu.

Kreiranje jedinstvene baze statistike ozljeda, opasnosti, primijenjenih mjera i primjera dobrih praksi, uz kontinuirano ažuriranje, olakšalo bi nalaženje optimalnog i najsigurnijeg rješenja za pitanje sigurnosti i zdravlja radnika.