Silosna filter baterija S-4600Silosne baterije su samo-čisteći kolektori prašine s vrećastim filterom. Uglavnom se instaliraju na silose za kontinuirani rad. Zahvaljujući automatskom sustavu samo čišćenja – Pulse Jet koji smanjuje rizik od začepljenja i time smanjuje vrijeme potrebno za održavanje.

 

Izrađuju se  isključivo po narudžbi, s obzirom na to da svojstva baterije ovise o samom silosu i skladištenoj tvari.