Reference

Reference po zemljama

Australija

Popis referenci u AUSTRALIJI

Inquip – dobava inox ciklona za proizvodnju, mobilni filteri za restauraciju

Austrija

Popis referenci u AUSTRIJI

Innolaser – dobava filterske jedinice za laser

Belgija

Popis referenci u BELGIJI

Constructions métalliques Thierry Ledur sprl – plazma rezanje

BiH

Popis referenci u BiH

Sisecam tvornica sode, Lukavac

Sisecam tvornica sode, Lukavac

Mlin Majić d.o.o. Odžak – aspiracija silosa

Trgovir Energy- proizvodnja pelleta, aspiracija pogona

Enker – proizvodnja svijecica za auto industriju, mobilni filter za zavarivanje

Arcelor Mital – rudnik zeljeza aspiracija proizvodnje

Thermoflux- izrada sustava za odsis zavarivackih para, robota za zavarivanje

Sik Mostar – odsis brušenja i zavarivanja

Metaling – visokotlačne jedinice za odsis dimova na pištoljima za zavarivanje

Jajce alloy wheels – odsis uljne maglice kod cnc obrade

Graewe Tadiv – odsis pjeskarenja

GS TMT – air toweri za filtraciju dimova kod zavarivanja

Hrvatska

Popis referenci u Hrvatskoj

Belje d.d. PJ Silosi, Beli Manastir – otprašivanje usipnih koševa

Belje d.d. Tvornica stročne hrane, Darda – otprašivanje usipnih koševa

Belje d.d. PC Sjemenarstvo, Beli Manastir – Ventilacija kompresorske stanice

Belje d.d. PC Tvornica mlječnih proizvoda, Beli Manastir – ventilacija pogodna, klimatizacija pogona

Belje d.d. Montaža Farmi

Belje d.d. Tvornica opreme i strojeva d.o.o.

Tersa d.o.o. Osijek – aspiracija pilane i stolarije

Eco Cortec d.o.o. Beli Manastir – aspiracija kod proizvodnje plastike i biorazgradive folfije

Arheološki muzej Osijek – ventilacija

Firmo d.o.o. Samatovci – aspiracija u proizvodnji kuhinja

Farma Gradec, Vrbovec

Čiček d.o.o. Zlatar Bistrica

Contura d.o.o. Pleternica

Harburg Freudenberger d.o.o. Belišće

Fermo promet d.o.o. PJ Majške Međe

Sladorana d.d. Županja

Đuro Đaković d.d. Kotlovi – izolacija parnih kotlova

Đuro Đaković d.d. TEP – izrada filtera za odsisavanje kod PPR zavarivanja

Metal Elektro d.o.o. Donja Zelina – izrada filtera za odsis kod plazma rezanja (TFK)

Alplas d.o.o. Čazma – izrada filtera za odsis kod plazma rezanja (TFK)

Trea Trade d.o.o. Rijeka – odsisni ventilatori sa postoljem

GPP Osijek – izrada filtera za odsisavanje zavarivačkih mjesta (TFZ)

Bilokalnik Drvo d.o.o. – aspiracija pogona za proizvodnju vrata

Nexe Grupa d.d. Dilj Vinkovci – dobava filterskih vreća

Elektrolux Šibenik – montaža ventilacije u hotelu

Kandit Premijer d.o.o. – aspiracija mokrog šećera

Kircek d.o.o. Ljubeščica – aspiracija pilane

Pečenec d.o.o. Kapela Podravska – aspiracija pilane

Vupik d.d. – Rekonstrukcija silosa 200t/h

Bifix d.o.o. Buje – proizvodnja građevinskih boja

Spačva d.o.o. Vinkovci- drvna indurstija, aspiracija pogona, rekonstrukcija cjevovda i filtera

Podravka d.d. Koprivnica- preklopke, elevatori

Klimaoperma d.d. – proizvodnja opreme za ventilaciju klimatizaciju, aspiracija pogona

Durapack d.d. Belišće, papirna industrija, rekonstrukcija odsisa

Rasco d.o.o. Kalinovac – aspiracija zavarivačkih mjesta

Pin Pellet d.o.o.- izrada ciklona u proizvodnji pelleta

Kontal d.o.o. – mobilni filter za zavarivanje

Drvo trgovina d.o.o.- drvna industrija, aspiracija pogona

Ciprijanovic d.o.o.- drvna industrija, rekonstrukcija cjevovoda

Salona Var d.o.o.- metalna industrija, aspiracija rezanja plazmom

Ferropreis d.o.o.- rekonstrukcija cjevovoda kod brušenja

Phoenix d.o.o.- proizvodnja strojeva za izradu opruga, viseci filter za zavarivanje

Kanaan d.o.o.- proizvodnja smokija i čipsa- ventilacija skladišta krumpira

Gradba d.o.o.- građevinski i bravarski poslovi- aspiracija rezanja plazmom

Saponia d.d.- prehrambena i kemijska industrija, aspiracija proizvodnje praška, rekonstrukcija filterske jedinice

Titan Sisak d.o.o.- aspiracija metalizacije

Stoliv- rekonstrukcija cjevovoda

Stroj Rem – Izrada filtera za odsis rezanja plazmom

Alati Stuhne- Izrada samoodsisnih brusnih stolova

Kostwein- filterske jedinice za odsis uljne maglice kod cnc strojeva

DIV – filterske jedinice za odsis uljne maglice kod cnc strojeva

Liktin- mobilna jedinica za odsis zavarivanja

Lipovljani Lignum- izrada filterskih jedinica, rekonstrukcija filtera i cjevovoda

Ancona- Izrada sustava aspiracije

Di Klana- izrada sustava aspiracije

Gravia- dobava filterskih vreća

Tvornica pumpi- mobilni filter za zavarivanje

Eko Međimurje- dobava filterskih patrona

Sense esco- dobava kompletne filterske opreme

Pan pek- dobava filterskih vreća

Žito d.o.o.- dobava mobilnog filtera

Hs produkt- dobava filterskih jedinica u proizvodnji pištolja

MI Hršak- filterska jedinica za rezanje plazmom

Duccati – aspiracija zavarivanja

Laser Inžinjering – aspiracija laserskog rezanja

Drvo Samaržija – filterska jedinica

Di Rubinić – aspiracija pogona

Hrvatski duhani d.d. – aspiracija pogona

DI Novoselec – montaža silosa i aspiracije

Ferotehna – dobava filterskih patrona

Moderator – rekonstrukcija odsisa na silosu

Krklec metal – odsis plazma rezanja

Bravarija Mirt – odsis plazma

Adoro – odsis obrade vrata

Strabag – odsis asfaltne baze

Drvoplast – odsis granuliranja u proizvodnji

Altrad Limex – dobava cjevovoda, ventilatora i odsisnih ruku

Tromont – aspiracija brušenja

Mlin i pekare Sisak – fazonski elementi

Ameropa – aspiracija usipnih koševa

Končar GIM – aspiracija kočenja na generatoru za El Salvador

Pag 91 – dobava ciklona

Lush Manufaktura – mobilni filter

Pergament – aspiracija pogona

Belišće d.d. Održavanje – izrada filtera za odsis zavarivačkih mjesta (TFZ)

Vodogradnja d.d. Osijek – izrada ventilatora za odsisavanje zavarivačkih plinova

Di Čazma- Rekonstrukcija sustava aspiracije

KFK tehnika – odsis brušenja

Querkus- Izrada filtera, silosa

Contorte, Prowood – aspiracija pogona u drvnoj industriji

Inoxmont – odsis plinova rezanja plazmom

Servus – odsis plinova sa plazme

Lorsel strojevi – odsis dimova pri brušenju

Zagorka – ciklon

Grad-export – odsis pri obradi vrata

Končar transformatori i mjerni instrumenti – odsisni stolovi za brušenje – odsis dima na laseru

A-pelet d.o.o. – filter u pogonu peletiranja

Filo d.o.o. – izrada i montaža sustava za aspiraciju

ĐĐ Montaže – Centar za zavarivanje d.o.o. – odsisni sustav pri zavarivanju

Italija

Popis referenci u BiH

Veneta cucine SPA – proizvodnja kuhinja

Stival SPA – tvornica vrata za kuhinje

Veneta Filati SPA – tvornica konca

Garbuio SPA – tvornica za proizvodnju duhanskih proizvoda

AIR Protech SRL – tvrtka za projektiranje i proizvodnju spalionica kemijskih proizvoda

Zanussi SPA – tvornica bijele tehnike

Menz & Gasser SPA – tvornica marmelade

Galvanin SRL – tvrtka za proizvodnju postrojenja za pakiranje

Dieci SRL – metalna industrija

Macc SPA – proizvodnja alata

Mađarska

Popis referenci u MAĐARSKOJ

Indufil – odsisne zidne stijene, modularne filterske jedinice

Transz Steel – odisavanje pogona proizvodnje orebravanja čelika

Halmos – odsisni sustav rezanje plazmom

Nizozemska

Popis referenci u Nizozemskoj

Klaassen,- filterske jedinice za rezanje laserom

Transtech – vrećasti filteri za industriju

Njemačka

Popis referenci u Njemačkoj

Ms Sohn- aspiracija rezanja sa plazmom

Cnc Sperling – filterske jedinice za plazma rezanje

Kumm Technik Gmbh- filter za plazma rezanje

Wammes – dobava sustava za odmatanje lima

LTA GmbH- mobilni filter za zavarivanje

FEE- proizvodnja pozicija za auto industriju

Apfel – filteri za zavarivanje viseći

Poljska

Popis referenci u POLJSKOJ

Damix – aspiracija varenja u proizvodnji kolica za šoping centre

Wieliczka – rudnik soli, aspiracija brušenja u rudniku

Altro Sianow –proizvodnja poljoprivredne opreme, aspiracija zavarivanja

Geo Eko- proizvodnja ventilacije, aspiracija rezanja laserom

Geo Eko- proizvodnja ventilacije, aspiracija uljne maglice

Geo Eko- mobilni filter za zavarivanje

Zelatyna- proizvodnja komezitičkih proizvoda

Anipol- stolovi za odsis kod brušenja

Bemartech- box filter odsisa kod usipnih koseva

Stomil- vrecasti filter u proizvodnji guma

Wuteh- drvna industrija

Serwis technicni Jaroslaw Kobylas- vrećasti filteri

RYWAL-RHC – odsisni sustavi pri varenju, odsisni sustavi za brušenje, box filter za odsis usipnih koševa, stolove za brušenje

Portugal

Popis referenci u Portugalu

Ansufil – plazma rezanje

Rumunjska

Popis referenci u RUMUNJSKA

New Metric- plazma rezanje

Maticom – plazma rezanje

Slovenija

Popis referenci u SLOVENIJI

Vacutech- dobava ciklona

Gorenje d.d. – brusni stolovi

PTZ. – cikloni

Srbija

Popis referenci u SRBIJI

Bioenergy Point d.o.o. Boljevac – proizvodnja peleta, pneumotransport, aspiracija pogona

Star Jela- izrada filtera u proizvodnji pelleta

Veterinarski zavod Subotica- aspiracija silosa i usipnih koševa

Srpska fabrika stakla- cikloni

Elixir Prahovo- izrada sustava odsisa kod proizvodnje umjetnih gnojiva

Alfa Plam- sustav za odsisavanje zavarivanja

FPM Deljanin- sustav odsisa farbanja, cikloni i filterska jedinica

Honex- Mobilni filter i roto izuzimač

AM Tehnolog . vrećasti filter

Nip inox – filterska jedinica za prehrambenu industriju

Renie- roto izuzimač

Velika Britanija

Popis referenci u Velika Britanija

Robovent, viseći filteri za zavarivanje