Preklopke i zasuniPreklopka je uređaj koji svojom izvedbom i funkcijom omogućuje usmjeravanje marerijala u željenom pravcu. Ugrađuje se u gravitacionim transportnim linijama i cijevovodima na mjestima gde je potrebno mijenjati pravac kretanja materijala koji se transportira. Koristi se kod transporta zrnastih, brašnastih i komadastih materijala.

Osobine

  • Jednostavna i čvrsta konstrukcija (lako i sigurno rukovanje)
  • Male gabaritne dimenzije (ušteda prostora)
  • Transportni prostor zatvoren i vodo nepropusan
  • Higijenski uslovi rada, bez gubitka materijala
  • Isključena mogućnost preopterećenja

Zasun je isključivo namjenjen za zatvaranje i otvaranje izlaznih otvora iz ćelija i izlaznih otvora iz pužnih i lančanih transportera.

Jednostavna i čvrsta konstrukcija (lako i sigurno rukovanje). Moguće su različite izvedbe i velićine.

Zasun se isporučuje kao samostalni uređaj u pogonsko ispravnom stanju, a postavlja se na transporter prilikom montaže odnosno nakon definiranja točnog mjesta izlaza / ispusta.