portfolio

British Tobacco

Izrada aspiracije u proizvodnji duhana. Sustav sa dva vrećasta filtera, elevatorom, transportnom takom. Ugrađena automatika, ventilatori i vatrodojava na sustavu. 

  • Author FullName : Tehno-filter
  • Client : Hrvatski duhan
  • Date Created :
  • Share

Izrada aspiracije u proizvodnji duhana. Sustav sa dva vrećasta filtera, elevatorom, transportnom takom. Ugrađena automatika, ventilatori i vatrodojava na sustavu.