Blog

Novosti

Novosti u Tehno-filteru d.o.o.

Gradnja nove hale

Tvrtka Tehno-filter ulazi u novi segment svoga širenja, naime krenuli su radovi i nabava materijala za proširenje proizvodne hale. Trenutno svoju proizvodnju smo bazirali na 1000m2 hali koja je bila zadovoljavajuća, no rastom i širenjem na nova tržište te povećanjem radnog obujma morali smo reagirati te krenuti u investiciju izgradnje dodatnih 1000m2. Ujedno krećemo i … Continue reading Gradnja nove hale


15. Drvno tehnološka konferencija

Tehno-filter je bio sudionik na 15. Drvno tehnološkoj konferenciji, koja je održana u Opatiji od 04-05.06.2018. gdje se okupilo preko 300 važnih drvoprerađivača, šumara, političara, predstavnika institucija, akademskih stručnjaka i brojne predstavnike medija, kojima su predstavljeni ohrabrujući izvozni i proizvodni rezultati sektora. Na ovoj konferenciji je bilo istaknut rast u drvnoj industriji te se je … Continue reading 15. Drvno tehnološka konferencija