Montaža

Montažu ili ugradnja odsisnih (eshaucijskih) sustava vrše na terenu naše ekipe vođene inžinjerima koji provode visoko kvalitenu integraciju naših proizvoda u proizvodne procese naručitelja.  Kupac može angažirati i vanjske suradnike, ali uz prisustvo našeg nadzornog inžinjera koji  će usmjeravti montersku ekipu kako bi posao bio uspješno završen. Samo puštanje u rad uvijek radimo sa našim stručnim osobljem osim kada naš ovlašteni distributer koji je prošao obuku puštanja u rad u našoj tvornici i na nekima on naših referenci  može taj dio obaviti sam.