MLA – Mobilni „Light Air“ filterMobilni filter se koristi za filtriranje manje količine dima u postupku lemljenja i laganog zavarivanja. Koristi se kada centralna jedinica za filtriranje nije ekonomski opravdana. Opremljen je sustavom s tri stupnja filtracije i antispark Filter Cellom. Potpuno rotirajuća 360° odsisna ruka pruža nam učinkovitu filtraciju štetnih plinova i čestica.

Dodatna oprema:

  • različiti tip i duljina odsisne ruke
  • indikator zaprljanosti
  • automatsko pokretanje

Download kataloga