InjektorInjektor se koristi za transport većih otpadnih čestica kod pneumo transporta bez prethonih radnji rotacionog izuzimača tip TFI.

Prednosti:
-transport većih otpadne čestice
-ugradnja gdje rotacioni izuzimač TFI nije adekvatan za izuzimanje fluida