FOM – Filter za uljnu maglicuFOM tipovi separatora uljne maglice uglavnom se ugrađuju izravno na stroj za obradu i spajaju se pomoću fleksibilne cijevi. Jedinica je dizajnirana s dvije faze filtracije i učinkovito apsorbira svaku maglicu, mazivo i dim koji se javljaju tijekom procesa obrade.

Filtrirano sredstvo za podmazivanje može se vratiti u stroj ili isušiti u kolektoru. Zahvaljujući visokoučinkovitom kvalitetnom filteru za zrak, zrak se može vratiti u radno područje.

Opcija:

  • montažni nosač
  • ispusni kolektor
  • odvodni ventil

Download kataloga