FC – VREĆASTI FILTEROvo je naš najekonomičniji mobilni filterski uređaj, a pogodan za veće i manje čestice piljevine i prašine nastale u obradi drveta. Jedan ili više filtera ugrađenis su iznad  tijela jedinice, a vrećica za prikupljanje otpada nalazi se na dnu jedinice. Usisni ventilator sastavni je dio jedinice i nalazi se u samom kučištu. Ovaj raspon jedinica dizajniran je za unutarnju upotrebu.

Modeli: Fc1, Fc2, Fc3

Kapacitet: 1100 / 2500 / 3000  m3/h

Snaga: 1,5 – 3 kW