EBR – Bočni izuzimačiBočni ekstraktor (zustava) EBR razvijen je za ekstrakciju i pražnjenje otpadnog materijala iz silosa. Izrađen je od metalne konstrukcije, lisnatih opruga i spiralnih osovina koje pokreće motoreduktor. Lisnate opruge rahle materijal u silosu, a spiralna osovina transportira materijal do rotacionog izuzimača koji izuzima materijal iz silosa.

Download kataloga