Consulting

Cilj savjetovanja je pružiti uspješno prilagođavanje tehničkih, ekonomskih i regulatornih elemenata projekta u sustavima aspiracije – eshaucije. Naša stručna iskustva u području filtracije omogućuju pružanje nepristranih i objektivnih konzultantskih usluga našim klijentima u procesu donošenja odluka

  • Provjera i analiza tehničkih rješenja izrađenih od trećih strana
  • Pregled i izrada tehničke dokumentacije
  • Odabir tehničkog rješenja
  • Analiza procjene troškova