CF – nasadni ciklofilterNasadni ciklofilter ugrađuje se na silose i silosne čelije za smirivanje prašine kod pneumatskog transporta prašine. Filter radi na način da prašinu odvaja od zračne struje preko centrifugalne sile. Na taj način kombinira prednost odvajanja kod ciklona i učinkovitost filtera sa patronom.  Nisko opterećenje prašinom uvelike poboljšava učinkovitost filterske patrone čak i u najtežim primjenama dajući razine emisije na izlazu ispod graničnih vrijednosti.

 

  • Pulse Jet sustav otprašivanja
  • preporučeno za kapacitete od:  1000 do 4000 m3/h
  • jednostavna montaža i upravljanje
  • namijenjen za kontinuirani rad 24/7

Download kataloga