Blog

Preklopke i zasuni

Preklopke i zasuni

Preklopka je uređaj koji svojom izvedbom i funkcijom omogućuje usmjeravanje marerijala u željenom pravcu. Ugrađuje se u gravitacionim transportnim linijama i cijevovodima na mjestima gde je potrebno mijenjati pravac kretanja materijala koji se transportira. Koristi se kod transporta zrnastih, brašnastih i komadastih materijala. Osobine Jednostavna i čvrsta konstrukcija (lako i sigurno rukovanje) Male gabaritne dimenzije … Continue reading Preklopke i zasuni